Ekologická taška s logom SMS

Ekologická taška s logom SMS

Ekologická taška s logom Slovenskej mineralogickej spoločnosti. Cena pre platiacich členov SMS: 2 €

Vreckové LED svietidlo s logom SMS

Vreckové LED svietidlo s logom SMS

Vreckové LED svietidlo s logom Slovenskej mineralogickej spoločnosti. Cena pre platiacich členov SMS: 4 €

Pero s logom SMS

Pero s logom SMS

Pero s logom Slovenskej mineralogickej spoločnosti. Cena pre platiacich členov SMS: 2 €

Kompas s logom SMS

Kompas s logom SMS

Kompas s logom Slovenskej mineralogickej spoločnosti. Cena pre platiacich členov SMS: 5 €

Mineralogický kalendár 2019

Mineralogický kalendár 2019

Mineralogický kalendár 2019 vydaný Slovenskou mineralogickou spoločnosťou s fotografiami Alberta Russa. Cena pre platiacich členov SMS: 8 €

Peter Bačík, Pavel Fejdi: Prášková rtg. difraktometria

Peter Bačík, Pavel Fejdi: Prášková rtg. difraktometria

Predložené učebné texty sú určené poslucháčom magisterského a doktorandského štúdia v geovedných študijných odboroch a v študijnom odbore Anorganická chémia. Nadväzujú na predtým vydané učebné texty (P. Fejdi, 1997: Všeobecná mineralógia: Štruktúrna kryštalografia a základy kryštalochémie) a sú výlučne zamerané na štúdium polykryštalických materiálov od rutinného spracovania venovaného identifikácii kryštalických látok, cez rietveldovskú kvantitatívnu fázovú analýzu až po spresňovanie kryštálových štruktúr z práškových rtg. difrakčných záznamov. Slúžia najmä pre predmet rovnakého názvu, ktorého zavedenie nám umožnilo získanie nového práškového difraktometra…

Read More Read More

Peter Bačík, Jana Fridrichová: Spektroskopické metódy v mineralógii

Peter Bačík, Jana Fridrichová: Spektroskopické metódy v mineralógii

Tento učebný text sa dá rozdeliť na dva základné celky. V prvom nájdete základy kryštalochémie od stavby atómu, chemických väzieb a molekulovej symetrie potrebné na pochopenie fyzikálno-chemickej podstaty spektroskopických metód. V druhom celku sú opísané najbežnejšie používané spektroskopické metódy – infračervená absorpčná spektroskopia, Ramanova spektroskopia, luminiscenčné spektroskopické metódy, optická absorpčná spektroskopia a Mössbauerova absorpčná rezonančná spektroskopia. Učebný text je vhodný pre pokročilé predmety týkajúce sa kryštalochémie a laboratórnych metód na magisterskom stupni vysokoškolského štúdia v odboroch mineralógie a príbuzných geologických vied, ale…

Read More Read More

Martin Ondrejka: Magmatická petrografia

Martin Ondrejka: Magmatická petrografia

[contact-form][contact-field label="Meno" type="name" required="true" /][contact-field label="E-mail" type="email" required="true" /][contact-field label="Webová stránka" type="url" /][contact-field label="Správa" type="textarea" /][/contact-form]
František Bakos, Martin Chovan, Peter Žitňan a kol.: Zlato na Slovensku / Gold in Slovakia

František Bakos, Martin Chovan, Peter Žitňan a kol.: Zlato na Slovensku / Gold in Slovakia

Druhé rozšírené vydanie historicky prvého súhrného diela o zlate na našom území. Unikátnu knihu s bohatým testovým a obrazovým materiálom zostavil erudovaný kolektív geológov, historikov, archeológov, numizmatikov, ekonómov, montanistov a hlavne nadšencov. Odkrývajú tajomstvá vzniku, využitia, osudov, súčasnosti i budúcnosti zlata na Slovenksu. Zistíte ako a kedy u nás vznikalo zlato, spoznáte najvýznamnejšie i najzabudnutejšie ložiská v histórii aj súčasnosti, kto a koľko zlata vyťažil, čo sa z neho vyrábalo, dozviete sa o osudoch zlatých pokladov, objavíte krásu pravekých šperkov,…

Read More Read More