Peter Bačík, Pavel Fejdi: Prášková rtg. difraktometria

Peter Bačík, Pavel Fejdi: Prášková rtg. difraktometria

10.00

Nie je na sklade

Kategórií:

Popis

Predložené učebné texty sú určené poslucháčom magisterského a doktorandského štúdia v geovedných študijných odboroch a v študijnom odbore Anorganická chémia. Nadväzujú na predtým vydané učebné texty (P. Fejdi, 1997: Všeobecná mineralógia: Štruktúrna kryštalografia a základy kryštalochémie) a sú výlučne zamerané na štúdium polykryštalických materiálov od rutinného spracovania venovaného identifikácii kryštalických látok, cez rietveldovskú kvantitatívnu fázovú analýzu až po spresňovanie kryštálových štruktúr z práškových rtg. difrakčných záznamov. Slúžia najmä pre predmet rovnakého názvu, ktorého zavedenie nám umožnilo získanie nového práškového difraktometra Bruker D8 Advance na Katedru mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a dajú sa použiť aj ako príručka k nemu.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.08 kg
Formát

Digitálny, CD nosič s interaktivnou prílohou

Počet strán

150

Jazyk

Slovenský

Vydavateľ

Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vydania

2013

ISBN

978-80-223-3438-9

Comments are closed.