Esemestník – Redakčná rada

Esemestník – Redakčná rada

Šéfredaktor a predseda redakčnej rady: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Výkonný redaktor: PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Redakčná rada: Mgr. Štefan Ferenc, PhD., prof. Ing. Karol Jesenák, PhD., RNDr. Ján Jahn, PhD., RNDr. Luděk Kráčmar, Mgr. Pavol Myšľan, Mgr. Ondrej Nemec, PhD., Mgr. Daniel Ozdín, PhD. RNDr. Peter Ružička, PhD., PaedDr. Ján Štubňa, PhD.

Adresa redakcie: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

e-mail: janstubna@gmail.com