Esemestník – Redakčná rada

Esemestník – Redakčná rada

Šéfredaktor: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Predseda redakčnej rady: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Redakčná rada: Mgr. Štefan Ferenc, PhD., prof. Ing. Karol Jesenák, PhD., RNDr. Ján Jahn, PhD., Ing. Mgr. Ivo Macek, RNDr. Peter Ružička, PhD., Mgr. Martin Števko, PhD.

Technický redaktor: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Adresa redakcie: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

e-mailesemestnik@gmail.com