Esemestník – Redakčná rada

Esemestník – Redakčná rada

Šéfredaktor: Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Predseda redakčnej rady: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Ondrej Nemec, PhD.

Redakčná rada: Mgr. Štefan Ferenc, PhD., prof. Ing. Karol Jesenák, PhD., RNDr. Ján Jahn, PhD., RNDr. Luděk Kráčmar, Mgr. Ondrej Nemec, PhD., RNDr. Peter Ružička, PhD., Mgr. Ján Štubňa, PhD.

Adresa redakcie: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

e-mail: peter.bacik@uniba.sk