Výbor spoločnosti

Výbor spoločnosti

Výbor Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Mikuš

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.
predseda

 
Mikuš

doc. Štefan Ferenc, PhD.

podpredseda, tajomník,

Mikuš

Mgr. Stanislava Milovská, PhD.
hospodárka

RNDr. Igor Broska, DrSc.
člen, národný reprezentant Slovenska
v Európskej mineralogickej únii (EMU)

 
 

RNDr. Ján Jahn, PhD
člen

Mikuš

doc. PaedDr. Ján Štubňa, PhD.
člen

Mikuš

Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
kontrolór, nie je člen výboru

 

Bačík

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.
národný reprezentant Slovenska
v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA), šéfredaktor Esemestníka, nie je členom výboru