Central-European Mineralogical Conference – Stredoeurópska mineralogická konferencia

Central-European Mineralogical Conference – Stredoeurópska mineralogická konferencia

2018

5th Central-European Mineralogical Conference (CEMC) and 7th Mineral Sciences in the Carpathians Conference (MSCC) 2018

Banská Štiavnica (Slovensko)

Zborník príspevkov

2016

Stredoeurópska mineralogická konferencia sa v roku 2016 nekonala. Perióda konferencie sa zmenila z dvojročnej na štvorročnú.

2014

4th Central-European Mineralogical Conference (CEMC)

Skalský Dvůr (Česká republika)

Zborník príspevkov

2012

Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference (MSCC) and 3rd Central-European Mineralogical Conference (CEMC)

Miskolc (Maďarsko)

Zborník abstraktov

2010

The 20th General Meeting of the International Mineralogical Association (IMA 2010)

Budapest (Maďarsko)

2008

2nd Central-European Mineralogical Conference and XV Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland

Szklarska Poreba (Poľsko)

Zborník abstraktov

2006

1st Central-European Mineralogical Conference

Vyšná Boca (Slovensko)

Zborník abstraktov