Browsed by
Category: Publikácie

Planéta, na ktorej žijeme

Planéta, na ktorej žijeme

Planéta, na ktorej žijeme Broska Igor a kolektív Veda, Bratislava, 2015 Tvrdá väzba, formát 165 x 230 mm, 176 strán ISBN 978-80-224-1436-4 Publikácia ponúka prehľad geovedných poznatkov, ktoré sú užitočné pre pochopenie poznania dnešného sveta. Kniha je rozdelená do štyroch tematických celkov s doslovom, ktorý je pripomenutím si odkazu Medzinárodného roku planéty Zem z roku 2008. Prvý tematický celok obsahuje kapitoly o hlbinách Zeme a ich dynamike a opisuje vonkajšie obaly Zeme. V druhom celku je načrtnutý vývoj a história…

Read More Read More

The Story of European Precious Opal from Dubník

The Story of European Precious Opal from Dubník

The Story of European Precious Opal from Dubník Semrád Peter Nakladatelství Granit, Praha, 2012 Tvrdá väzba, formát 210 x 297 mm, 216 strán ISBN: 978-80-7296-079-8 Táto kniha je venovaná histórii jediných opálových baní v Európe a najstaršieho miesta na svete, kde bol tento farebný skvost pravidelne ťažený. Autor vás vezme na výlet a v šiestich hlavných kapitolách vás zoznámi s fascinujúcim príbehom odohrávajúcim sa v srdci severnej časti Slanských vrchov.

Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát

Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát

Akcesorické minerály granitických hornín Západných Karpát Broska Igor, Petrík Igor, Uher Pavel Veda, Bratislava, 2012 Tvrdá väzba, formát 170 x 240 mm, 235 strán ISBN 978-80-224-1255-1 Vedecká monografia sa venuje drobným, zväčša mikroskopickým akcesorickým minerálom granitických hornín. Za päť desaťročí výskumu na Slovensku autori sústredili množstvo materiálu, ktorý usporiadali, analyzovali a vedecky interpretoavali do podoby knižnej monografie. Publikácia prináša systematicky aj tie informácie, ktoré boli dosiaľ roztrúsené v mnohých vedeckých publikáciách, štúdiách a zborníkoch, či dosiaľ nepublikovaných výskumných správ autorov….

Read More Read More

Minerály Slovenska

Minerály Slovenska

Minerály Slovenska Ďuďa Rudolf, Ozdín Daniel Nakladatelství Granit, Praha, 2012 Tvrdá väzba, formát 170 x 240 mm, 480 strán ISBN: 978-80-7296-086-6 Kniha prezentuje vyše 1100 minerálov nájdených na Slovensku. Je zameraná na v súčasnosti platné minerálne druhy, ktorých bolo doteraz opísaných viac ako 800. V knihe sú tiež uvedené synonymá, variety a zdiskreditované názvy minerálov. Zahŕňa všetky mineralogické pojmy, ktoré se v priebehu času v slovenskej mineralogickej literatúre vyskytly. Opis jednotlivých minerálov obsahuje stručnú charakteristiku každého druhu. Nosnou časťou je…

Read More Read More