Ocenenia Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Ocenenia Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Slovenská mineralogická spoločnosť udeľuje za rôzne zásluhy súvisiace s prácou a propagáciou mineralogických vied nasledovné ocenenia:

Zlatá medaila SMS

Zipserova medaila

Čestné členstvo SMS

Ďakovný list SMS

Ďalšie ocenenia:

Ocenenie za najlepšiu publikáciu:

1. kategória: vedecká knižná publikácia

2. kategória: odborná knižná publikácia

3. kategória: vedecká publikácia v periodiku


Cena Samuela Bothára (ocenenie za najlepšiu stálu mineralogickú expozíciu)

 

Zlatá medaila SMS

Laureáti: –

Štatút a formulár návrhu

 

Zipserova medaila

Laureáti: –

Štatút a formulár návrhu

 

Čestné členstvo SMS

Laureáti:

2013: Josef Zemann (Rakúsko)

2014: Slavomil Ďurovič (Slovensko)

2015: Dušan Hovorka (Slovensko)

2016: Emil Makovický (Slovensko, Dánsko), Martin Chovan (Slovensko)

Štatút a formulár návrhu

 

Ďakovný list SMS

Laureáti:

2013 – Irina O. Galuskina, Jevgenij V. Galuskin, Vojtěch Janoušek, Karol Jesenák, Szabó Csaba

2014 – Milan Rieder, Jiří Hybler, Roman Skála

2015 – Rainer Abart, Jakub Plášil

2016 – Petr Jeřábek

2017 – Emil Makovický, Shah Wali Faryad, Fritz Finger, Reto Gieré

Štatút a formulár návrhu

 

Ocenenie za najlepšiu publikáciu:

1. kategória: vedecká knižná publikácia

Laureáti: –

2. kategória: odborná knižná publikácia

Laureáti: –

3. kategória: vedecká publikácia v periodiku

Laureáti:

2014:
M. Orvošová, M. Deiniger a R. Milovský, 2014:
Permafrost occurrence during the Last Permafrost Maximum in the Western Carpathian Mountains of Slovakia as inferred from cryogenic cave carbonate. Boreas, 43, 750-758

Štatút

 

Cena Samuela Bothára (ocenenie za najlepšiu stálu mineralogickú expozíciu)

Laureáti: –

Štatút