Browsed by
Month: marec 2022

Pozvánka na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences

Pozvánka na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences

Vážení priatelia,pozývame Vás na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences. Liubomyr Gavryliv, PhD. v súčasnosti pracuje ako výskumný pracovník v rámci štipendijného programu Marie Skłodowska-Curie na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PriF UK a rozvíja multidimenzionálny dátový model pre analýzu mineralogických údajov. Seminár sa uskutoční 24. 3. 2022 o 15:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK