Martin Ondrejka: Magmatická petrografia

Martin Ondrejka: Magmatická petrografia

0.00

Nie je na sklade

Kategórií:

Popis

Tieto vysokoškolské skriptá sú určené pre poslucháčov druhého ročníka bakalárskeho denného štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v odbore geológia. Sú navrhnuté tak, aby slúžili ako študijný materiál odpovedajúci prednáškam jednosemestrálneho kurzu z predmetu Petrografia magmatických hornín. Hlavnou náplňou je oboznámiť študentov so základmi petrológie, geologickej vedy zaoberajúcej sa zložením, klasifikáciou, vnútornou stavbou a vznikom magmatických hornín. Dôraz je kladený najmä na klasifikáciu magmatických hornín v zmysle najnovších kritérií IUGS (International Union of Geological Sciences – Medzinárodná únia geologických vied), na nomenklatúru, terminológiu a vymedzenie základných pojmov používaných v odbornej a vedeckej petrologickej literatúre. Skriptá sú rozdelené na dve hlavné časti. V prvej všeobecnej časti sú zaradené kapitoly so stručným opisom horninotvorných minerálov vyskytujúcich sa v magmatických horninách, ďalej kapitoly venované princípom klasifikácie a nomenklatúry, fyzikálnym a chemickým vlastnostiam magmy, textúram a štruktúram magmatických hornín, tvarom a formám intruzívnych a extruzívnych telies, taveniu, vzniku, vývoju a kryštalizácii magmy ako aj hydrotermálnym premenám. Druhá, systematická časť obsahuje kapitoly s definíciami a opismi jednotlivých horninových skupín podľa platnej klasifikácie IUGS.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.2 kg
Formát

Knižný, brožovaná väzba

Počet strán

114

Jazyk

Slovenský

Vydavateľ

Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vydania

2014

ISBN

978-80-223-3479-2

Comments are closed.