Esemestník – podanie príspevku

Esemestník – podanie príspevku

Esemestník

Pošlite svoj príspevok pomocou nasledujúceho formulára. Obrazové prílohy a fotografie zasielajte ako samostatné súbory vo formáte *jpg, *.png, *.tif alebo *.png, v rozlíšení minimálne 300 dpi. Obrázky pripojené v textovom súbore DOC nebudú použité. Tabuľky spracujte v tabuľkovom editore MS Excel alebo textovom editore MS Word. Tabuľky neformátujte. Súbory nahrávajte s názvom vo formáte "prvý_autor-skrátený_názov_príspevku-text.doc" alebo "prvý_autor-skrátený_názov_príspevku-obrázok1.jpg",
aby sme ich vedeli správne a rýchlo priradiť.