Členovia spoločnosti

Členovia spoločnosti

Čestní členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Meno Štát od roku
Josef Zemann † Rakúsko 2013-2022
Slavomil Ďurovič Slovensko 2014
Dušan Hovorka † Slovensko 2015-2018
Emil Makovický Dánsko 2016
Martin Chovan Slovensko 2016
Reto Gieré Švajčiarsko 2018
Fritz Finger Rakúsko 2018
Andreas Ertl Rakúsko 2018

Riadni členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Meno Priezvisko Členské zaplatené Členstvo končí
Peter Bačík 2023 2025
Rastislav Demko 2023 2025
Alexander Fehér 2021 2023
Iveta Fehér  Pindešová 2021 2023
Anna Freierová 2023 2025
Jana Fridrichová 2023 2025
Margaréta Gregáňová 2022 2024
Ján Jahn 2023 2025
Rastislav Janda 2022 2024
Milan Kohút 2022 2024
Vladimír Libant 2023 2025
Daniel Ozdín 2023 2025
Ján Štubňa 2023 2025
Pavel Uher 2021 2023