(Slovenčina) Činnosť spoločnosti

(Slovenčina) Činnosť spoločnosti

2011

Ustanovujúce zasadanie Slovenskej mineralogickej spoločnosti (15. 12. 2011)

2012

Prednáška doc. Jany Kotkovej “Diamanty v Čechách a jejich vznik” (15. 3. 2012)

Prednáška Prof. Reto Gieré z University Freiburg: “Mineralogy of the athmosphere: assessing environmental and health impacts of airborne particulate matter” (5. 4. 2012)

Joint 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference (MSCC) and the 3rd Central-European Mineralogical Conference (CEMC) (19.-21. 4. 2012)

1. Slovenská mineralogická konferencia 2012 (23. 5. 2012)

Terénny seminár Porfýrové systémy (11. – 12. 10. 2012)

Spomienková akcia pri príležitosti 200. výročia narodenia Prof. Jána Pettka (10. 11. 2012)

Krst knihy Minerály Slovenska (1. 12. 2012)

Medzinárodná výstava minerálov, Slovenské národné múzeum, Bratislava (1. 12. 2012)

2013

Prednáška Dr. Andreasa Ertla (Geozentrum – Universität Wien): News on tourmaline and correlations with PT conditions (18. 4. 2013)

Spomienková slávnosť pri príležitosti 165. výročia založenia Uhorskej geologickej spoločnosti (25. 4. 2013)

Konferencia Minpet 2013 (23.-24. 5. 2013)

Terénny seminár Mineralogické lokality Bielych Karpát a Strážovských vrchov (11. – 12. 9. 2013)

Konferencia GEEWEC 2013 – Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in frame of inter-regional correlations (16.-19. 10. 2013)

Prednáška doc. Petra Koděru: Ložiská severného Švédska a západného Turecka (exkurzie po najväčších európskych ložiskách Fe-oxidov, medi a zlata) (26. 11. 2013)

Prednáška Dr. Szabó Csaba: Geochemical characteristics of upper mantle beneath the Carpathian-Pannonian region (27. 11. 2013)

2014

Spoločný seminár Slovenskej mineralogickej spoločnosti a Slovenskej astronomickej spoločnosti venovaný najnovším poznatkom o slovenských meteoritoch (16. 3. 2014)

Medzinárodná konferencia CEMC 2014 (23.-26. 4. 2014)

4. stretnutie mineralógov a zberateľov minerálov zo Slovenska a Českej republiky (8.-10. 5. 2014)

Prednáška Pavel Uher: Významné minerály Bratislavy a okolia (6. 11. 2014)

Seminár 100 rokov kryštalografie a jej význam pre mineralógiu (27. 11. 2014)

Seminár venovaný názvosloviu z oblastí SiO2 a alterácií (28. 11. 2014)

R. Skála: Mineralogické studiom experimentálně šokově stlačených minerálů na příkladu křemene, dolomitu a anhydritu (4. 12. 2014)

2015

Prednáška Petra Komadela “Smektity v chemických reakciách” (11. 2. 2015)

Vernisáž výstavy “Historické baníctvo a hutníctvo v Ľubietovej” (16. 2. 2015)

Bratislavské mineralogické dni (28. 3. 2015)

Prednášku Petra Bačíka Farba minerálov (16. 4. 2015)

Bojná 2015 – Spoločná akcia Slovenskej mineralogickej spoločnosti a Slovenskej archeologickej spoločnosti (3. 6. 2015)

Konferencia Petros 2015 (11. 6. 2015)

Valné zhromaždenie SMS (11. 6. 2015)

Prázdninové stretnutie zberateľov v Štiavnických vrchoch (Nitrianska pobočka, 16.-18. 7. 2015)

Bratislavské mineralogické dni (3. 10. 2015)

Terénna exkurzia na ložisko Slovinky (Nitrianska pobočka, 11. 10. 2015)

Seminár 220 rokov od objavenia titánu (12. 11. 2015)

Valné zhromaždenie SMS (12. 11. 2015)

Exkurzia Podkrkonošie (27.-28. 11. 2015)

2016

Bratislavské mineralogické dni (5. 3. 2016)

Gemologický workshop na konferencii Herlandia – 17th International conference of young geologists 2016 (13.-16. apríla 2016)

Terénna exkurzia do Českomoravskej vrchoviny a Hrubého Jeseníku (ČR) (21.-24. 5. 2016)

2. stretnutie mineralógov a zberateľov minerálov v Hodruši-Hámroch (16.-18. 6. 2016)

2017