Browsed by
Month: November 2021

Pozvánka na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela

Pozvánka na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela

Vážení priatelia,pozývame Vás na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela za roky 2020 a 2021, ktorú udeľuje Ústav vied o Zemi SAV. prof. Miroslav Bielik  (Comenius University): Geophysical study of the Carpathian-Pannonian lithosphere prof. Csaba Szabó  (Eötvös Loránd University): Petrographic and geochemical characteristics of lithospheric mantle beneath the Carpathian-Pannonian Region   Prednášky sa uskutočnia dňa 22.11.2021 online formou prostredníctvom platformy ZOOM. Prihlasovacie údaje:  https://zoom.us/j/96123181181?pwd=c2p4dExVWjZacHZHVTR1c1pFd3krUT09Meeting ID: 961 2318 1181Passcode: 505495

Pozvánka na seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Pozvánka na seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Pozývame Vás už dnes a zajtra (11. a 12. novembra 2021) na dvojdňový seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, ktorá vznikla spojením dvoch pracovísk Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v januári 2021. Na seminári budú členovia katedry informovať o svojom výskume nielen odbornú, ale aj širšiu verejnosť. Seminár je v dôsledku protipandemických opatrení v prezenčnom režime len pre OTP (max. 20 ľudí), bude však streamovaný prostredníctvom služby Teams na týchto linkoch: na štvrtok 11. 11. od 14:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U0Y2Y2N2ItOTEzOS00ZDgyLWIwYTItNzVmNmU0NmQwNjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22a58686d5-9cef-4c42-b9a5-f367d38b9cd8%22%7d…

Read More Read More

Pozvánka na stretnutie Bratislavského mineralogického klubu

Pozvánka na stretnutie Bratislavského mineralogického klubu

Milí kolegovia, Slovenská mineralogická spoločnosť a Bratislavský mineralogický klub pozývajú na stretnutieBratislavského mineralogického klubu v stredu 3. novembra 2021 o 16:30 hod. miestnosť G-325, Pavilón G, Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava Okrem pravidelnej činnosti ako je určovanie minerálov a meteoritov (Ozdín), reportov z búrz v Mníchove a Tišnove, nových prírastkov v našich zbierkach, zaujímavosti zo sveta minerálov a meteoritov, dohode na najbližšej terénnej akcii a pod. bude aj prednáška: P. Uher: Minerály pegmatitu v Moravanoch nad Váhom