News

Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti (SMS) sa bude konať v rámci programu konferencie Vyšná Boca 2023 v hoteli Barbora vo Vyšnej Boci 26. 5. 2023 o 15:30. Program Valného zhromaždenia: 1. Otvorenie – voľba orgánov valného zhromaždenia (zapisovateľ, overovatelia, volebná komisia) 2. Správa o činnosti SMS za roky 2020 – 2022 a do 26. 5. 2023 3. Správa zástupcov SMS v medzinárodných organizáciách a komisiách 4. Správa kontrolóra SMS 5. Diskusia k predneseným správam a návrhom 6. Návrhy a predstavenie kandidátov na voľby orgánov (výboru, kontrolóra, zástupcov v…

Read More Read More

Pozvánka na prednášky

Pozvánka na prednášky

Vážení členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti, pozývame Vás na prednášky SMS a SGS: Igor Broska: El Capitan – 800 m vysoký svedok evolúcie granitov v Yosemitskom národnom parku, KaliforniaMartin Ondrejka: Aloha Havaj, krátka návšteva u sopečnej bohyne Pele Prednášky sa uskutočnia 2. marca 2023 (štvrtok) o 15:00 h., v zasadacej miestnosti Ústavu vied o Zemi SAV, areál Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta (Patrónka).

Konferencia Vyšná Boca 2023

Konferencia Vyšná Boca 2023

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu ‘Vyšná Boca 2023’, zameranú na mineralógiu, petrológiu, geochémiu a muzeologický výskum. Web konferencie: https://vysna-boca-2023.webnode.sk

Opustil nás Prof. Josef Zemann

Opustil nás Prof. Josef Zemann

Dňa 16. októbra nás vo veku nedožitých 100 rokov opustil profesor Josef Zemann, emeritný profesor Viedenskej univerzity, priateľ a veľký podporovateľ slovenskej mineralógie a kryštalografie už od päťdesiatych rokov 20. storočia, čestný člen Slovenskej mineralogickej spoločnosti od roku 2014. Česť jeho pamiatke! Na obrázku: Profesor Zemann (úplne vpravo) s Prof.  Tillmannsom a dr. Ďurovičom (zľava doprava) na kryštalografickom seminári v Bratislave v roku 2014.

Zákon o čipoch: (skutočné) náklady na výrobu polovodičov

Zákon o čipoch: (skutočné) náklady na výrobu polovodičov

(príspevok je sponzorovaný) Európska komisia predstavila 8. februára ambicióznu iniciatívu na rozšírenie kapacity výroby čipov v Európe pre zníženie vonkajšej závislosti od polovodičov, malých, ale životne dôležitých komponentov pre všetky elektronické systémy, od smartfónov až po autá.Do konca minulého roka bolo v pláne predložiť návrh v treťom štvrťroku 2022. Iniciatíva však prebehla závratnou rýchlosťou, v mene čoho predsedníčka komisie, Ursula von der Leyen, a komisár pre vnútorný trh, Breton, využili svoju politickú moc. V tejto osobitnej správe sa EURACTIV zameriava na…

Read More Read More

Pozvánka na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences

Pozvánka na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences

Vážení priatelia,pozývame Vás na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences. Liubomyr Gavryliv, PhD. v súčasnosti pracuje ako výskumný pracovník v rámci štipendijného programu Marie Skłodowska-Curie na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PriF UK a rozvíja multidimenzionálny dátový model pre analýzu mineralogických údajov. Seminár sa uskutoční 24. 3. 2022 o 15:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK 

Pozvánka na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela

Pozvánka na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela

Vážení priatelia,pozývame Vás na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela za roky 2020 a 2021, ktorú udeľuje Ústav vied o Zemi SAV. prof. Miroslav Bielik  (Comenius University): Geophysical study of the Carpathian-Pannonian lithosphere prof. Csaba Szabó  (Eötvös Loránd University): Petrographic and geochemical characteristics of lithospheric mantle beneath the Carpathian-Pannonian Region   Prednášky sa uskutočnia dňa 22.11.2021 online formou prostredníctvom platformy ZOOM. Prihlasovacie údaje:  https://zoom.us/j/96123181181?pwd=c2p4dExVWjZacHZHVTR1c1pFd3krUT09Meeting ID: 961 2318 1181Passcode: 505495

Pozvánka na seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Pozvánka na seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Pozývame Vás už dnes a zajtra (11. a 12. novembra 2021) na dvojdňový seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, ktorá vznikla spojením dvoch pracovísk Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v januári 2021. Na seminári budú členovia katedry informovať o svojom výskume nielen odbornú, ale aj širšiu verejnosť. Seminár je v dôsledku protipandemických opatrení v prezenčnom režime len pre OTP (max. 20 ľudí), bude však streamovaný prostredníctvom služby Teams na týchto linkoch: na štvrtok 11. 11. od 14:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U0Y2Y2N2ItOTEzOS00ZDgyLWIwYTItNzVmNmU0NmQwNjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22a58686d5-9cef-4c42-b9a5-f367d38b9cd8%22%7d…

Read More Read More

Pozvánka na stretnutie Bratislavského mineralogického klubu

Pozvánka na stretnutie Bratislavského mineralogického klubu

Milí kolegovia, Slovenská mineralogická spoločnosť a Bratislavský mineralogický klub pozývajú na stretnutieBratislavského mineralogického klubu v stredu 3. novembra 2021 o 16:30 hod. miestnosť G-325, Pavilón G, Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava Okrem pravidelnej činnosti ako je určovanie minerálov a meteoritov (Ozdín), reportov z búrz v Mníchove a Tišnove, nových prírastkov v našich zbierkach, zaujímavosti zo sveta minerálov a meteoritov, dohode na najbližšej terénnej akcii a pod. bude aj prednáška: P. Uher: Minerály pegmatitu v Moravanoch nad Váhom