Browsed by
Category: Lectures, Workshops, Conferences

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

Vážení členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti, pozývame Vás v spolupráci so SEG Bratislava na prednášku Peter Koděra: Unikátne ložiská a národné parky USA Prednáška sa uskutoční 13. decembra 2023 (streda) o 16:00 h., v miestnosti G-427 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Pozvánka na prednášku a valné zhromaždenie SMS

Pozvánka na prednášku a valné zhromaždenie SMS

Vážení členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti, pozývame Vás na prednášku Peter Bačík, Pavel Uher: Väzenie cisára a raj turmalínov. Nielen vedecké rozprávanie nielen o ostrove Elba Prednáška sa uskutoční 28. novembra 2023 (utorok) o 15:00 h., v miestnosti G-245 (Andrusovovej miestnosti) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po prednáške prebehne Valné zhromaždenie SMS. Program Valného zhromaždenia: 1. Otvorenie – voľba orgánov valného zhromaždenia (zapisovateľ, overovatelia, volebná komisia) 2. Návrhy a predstavenie kandidátov na voľby orgánov (výboru, kontrolóra, zástupcov v medzinárodných organizáciách) SMS na obdobie 2024-2027 3….

Read More Read More

Pozvánka na prednášky

Pozvánka na prednášky

Vážení členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti, pozývame Vás na prednášky SMS a SGS: Igor Broska: El Capitan – 800 m vysoký svedok evolúcie granitov v Yosemitskom národnom parku, KaliforniaMartin Ondrejka: Aloha Havaj, krátka návšteva u sopečnej bohyne Pele Prednášky sa uskutočnia 2. marca 2023 (štvrtok) o 15:00 h., v zasadacej miestnosti Ústavu vied o Zemi SAV, areál Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta (Patrónka).

Konferencia Vyšná Boca 2023

Konferencia Vyšná Boca 2023

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu ‘Vyšná Boca 2023’, zameranú na mineralógiu, petrológiu, geochémiu a muzeologický výskum. Web konferencie: https://vysna-boca-2023.webnode.sk

Pozvánka na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences

Pozvánka na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences

Vážení priatelia,pozývame Vás na seminár Liubomyr Gavryliv: Introduction to Data Analysis in Geosciences. Liubomyr Gavryliv, PhD. v súčasnosti pracuje ako výskumný pracovník v rámci štipendijného programu Marie Skłodowska-Curie na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, PriF UK a rozvíja multidimenzionálny dátový model pre analýzu mineralogických údajov. Seminár sa uskutoční 24. 3. 2022 o 15:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK 

Pozvánka na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela

Pozvánka na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela

Vážení priatelia,pozývame Vás na prednášky nositeľov Medaily Bohuslava Cambela za roky 2020 a 2021, ktorú udeľuje Ústav vied o Zemi SAV. prof. Miroslav Bielik  (Comenius University): Geophysical study of the Carpathian-Pannonian lithosphere prof. Csaba Szabó  (Eötvös Loránd University): Petrographic and geochemical characteristics of lithospheric mantle beneath the Carpathian-Pannonian Region   Prednášky sa uskutočnia dňa 22.11.2021 online formou prostredníctvom platformy ZOOM. Prihlasovacie údaje:  https://zoom.us/j/96123181181?pwd=c2p4dExVWjZacHZHVTR1c1pFd3krUT09Meeting ID: 961 2318 1181Passcode: 505495

Pozvánka na seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Pozvánka na seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Pozývame Vás už dnes a zajtra (11. a 12. novembra 2021) na dvojdňový seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, ktorá vznikla spojením dvoch pracovísk Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v januári 2021. Na seminári budú členovia katedry informovať o svojom výskume nielen odbornú, ale aj širšiu verejnosť. Seminár je v dôsledku protipandemických opatrení v prezenčnom režime len pre OTP (max. 20 ľudí), bude však streamovaný prostredníctvom služby Teams na týchto linkoch: na štvrtok 11. 11. od 14:00: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U0Y2Y2N2ItOTEzOS00ZDgyLWIwYTItNzVmNmU0NmQwNjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22a58686d5-9cef-4c42-b9a5-f367d38b9cd8%22%7d…

Read More Read More

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku

pozývame Vás na prednášky zahraničných expertov 4. októbra 2021 na PriF UK, ktoré organizujú Slovenská mineralogická spoločnosť, SEG Bratislava a Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie (viď priložená pozvánka nižšie).