Konferencia Vyšná Boca 2023

Konferencia Vyšná Boca 2023

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu ‘Vyšná Boca 2023’, zameranú na mineralógiu, petrológiu, geochémiu a muzeologický výskum.

Web konferencie: https://vysna-boca-2023.webnode.sk

Termín je 24. až 27.5. 2023 a miesto konania je Hotel Barbora vo Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách. (Príchod na miesto konania 24.5., príspevky v ústnej a posterovej forme 25.5. a 26.5., plánovaná exkurzia na Magurku 27.5.).

Tématické okruhy sú:

– Geochémia a mineralógia

– Petrológia magmatických a metamorfovaných hornín

– Múzeá a minerály

Geografická poloha ložísk, výskytov a lokalít nie je obmedzená.

Príspevky majú byť v slovenskom alebo českom jazyku a budú zhrnuté v elektronickom zborníku abstraktov.