Browsed by
Month: May 2023

Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti (SMS) sa bude konať v rámci programu konferencie Vyšná Boca 2023 v hoteli Barbora vo Vyšnej Boci 26. 5. 2023 o 15:30. Program Valného zhromaždenia: 1. Otvorenie – voľba orgánov valného zhromaždenia (zapisovateľ, overovatelia, volebná komisia) 2. Správa o činnosti SMS za roky 2020 – 2022 a do 26. 5. 2023 3. Správa zástupcov SMS v medzinárodných organizáciách a komisiách 4. Správa kontrolóra SMS 5. Diskusia k predneseným správam a návrhom 6. Návrhy a predstavenie kandidátov na voľby orgánov (výboru, kontrolóra, zástupcov v…

Read More Read More