Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti

Dňa 29. 5. sa konalo Valné zhromaždenie Slovenskej mineralogickej spoločnosti, v rámci ktorého prebehli aj voľby výboru SMS a zástupcov Slovenska v medzinárodných organizáciách v nasledujúcom štvorročnom období. Zápisnica je k nahliadnutiu tu.

Do výboru SMS na obdobie 2020-2024 boli zvolení:

Predseda: doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Podpredseda, tajomník: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Hospodárka: RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

Členovia: RNDr. Igor Broska, DrSc.

doc. Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.

Kontrolór: doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.

Funkčné obdobie výboru začína 1. 1. 2020.

Vo funkciách národných reprezentantov v medzinárodných organizáciách na obdobie 2020-2024 boli schválení:

Národný reprezentant Slovenska v Medzinárodnej mineralogickej asociácii (IMA): Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Národný reprezentant Slovenska v Európskej mineralogickej únii (EMU): prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Commission on New Minerals Nomenclature And Classification (CNMNC) IMA: Mgr. Martin Števko, PhD.

Commission on Museums (CM) IMA: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Commission on Ore Mineralogy (COM) IMA: doc. Štefan Ferenc, PhD.

Commission on Gem Materials (CGM) IMA: Paedr. Ján Štubňa, PhD.

V prípade komisií COM IMA a CGM IMA národný reprezentant v IMA zistí formu zastupovania a komunikácie SMS s komisiu.

Schválené bolo personálne obsadenie Komisie pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM SMS) v zložení:

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. – predseda

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Pavol Myšľan

Mgr. Iveta Vančová

Funkčné obdobie národných reprezentantov a KNTM SMS sa začína 30. 5. 2019 (nasledujúci deň po konaní Valného zhromaždenia)


Warning: Parameter 2 to qtranxf_excludeUntranslatedPostComments() expected to be a reference, value given in /data/5/b/5b642047-4373-411f-b5bf-d4d30c68df93/mineralogickaspolocnost.com/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Leave a Reply

%d bloggers like this: